MEDRESET

A comprehensive, integrated and bottom-up approach to reset our understanding of the Mediterranean space, remap the region and reconstruct inclusive, responsive and flexible EU policies in it

CIDOB participa com a soci a MEDRESET, un projecte que pretén reactivar la relació entre les dues ribes de la Mediterrània

Número del projecte: 693055 Duració: Abril 2016-Abril 2019 (Finalitzat) Pressupost: CIDOB: 215.247,5 € ; Total: 2.497.056,25 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

 

Les polítiques euromediterrànies, així com la seva investigació, s’han caracteritzat per un enfocament eurocèntric sobre la base d’una construcció geopolítica limitada de la Mediterrània. A més, els actors implicats i les qüestions polítiques han estat definits des d’un punt de vista europeu, marginant les perspectives i les necessitats d’estats i persones, i ignorant el paper que exerceixen nous i poderosos actors regionals i globals. En un món cada vegada més multipolar, superar aquest enfocament eurocèntric és clau perquè Europa tingui un rol més significatiu a la regió.

Així doncs, MEDRESET té com a objectiu reiniciar la nostra comprensió de la Mediterrània i desenvolupar visions alternatives per a una nova aliança i les seves polítiques europees corresponents, reinventant el futur paper de la UE com un ‘actor’ inclusiu, flexible i reactiu a la regió. Això s’aconseguirà a través d’un disseny d’investigació integrat que consta de tres fases:

1) De-construir la visió que té la UE de la Mediterrània;

2) Mapejar la regió a nivell geopolític i en quatre àrees clau (idees polítiques, agricultura i aigua, indústria i energia, i migració i mobilitat), juntament amb un esquema de tres dimensions (actors, instruments polítics i qüestions polítiques);

3) Reconstruir un nou rol per a la UE, millorant la seva capacitat d’exercir un lideratge reflexiu i, per tant, la seva rellevància a la regió.

MEDRESET avalua l’eficàcia i el potencial de les polítiques de la UE investigant si aquestes es corresponen amb la canviant configuració geopolítica de la Mediterrània. Les percepcions de les polítiques europees i les raons dels seus èxits o fracassos són avaluades mitjançant una enquesta a les dues ribes de la Mediterrània. Es donaran recomanacions polítiques específiques a la UE respecte a quatre països clau: Egipte, el Líban, el Marroc i Tunísia. 

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa Horitzó 2020 de Recerca i d'Innovació de la Unió Europea en el marc de l'acord de subvenció n. ° 693.055

flag_white_low

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Partners:

Investigadors que han participat en el projecte:

  • Nicolás de Pedro