Macro-economic Scenarios of Catalonia's Development in Horizon 2030

Identificar i fer prospectiva dels diferents escenaris que podría afrontar Catalunya en el supòsit d’esdevenir un estat independent a l’horitzó 2030.

Aquest estudi cerca identificar i fer prospectiva dels diferents escenaris que podría afrontar Catalunya en el supòsit d’esdevenir un estat independent a l’horitzó 2030.

Duració: 2013-2015 (Finalitzat)

Objectius

L’interès per l’estudi dels processos de secessió d’Escòcia i de Catalunya i les seves  conseqüències en les relacions internacionals ha estat el principal motiu de dur a terme aquesta investigació conduïda pel CIDOB amb estreta col·laboració amb els think tanks i instituts d’investigació CEPS, ISIS i ICCS. 

Fins al moment present, cap dels territoris pertanyents a la Unió Europea han experimentat, un cop dins de la pròpia Unió, un trencament d’una part dels respectius territoris. L’any 2014 estigué marcat pel referèndum escocès, a més de manifestacions massives arreu de Catalunya a favor de la independència. A Escòcia, amb un resultat molt ajustat, els partidaris de la unitat de la Gran Bretanya varen superar als independentistes i rebutjaren, de moment, l’opció secessionista.

A Catalunya, per la seva part, els partidaris de la independència mantenen vives les seves aspiracions emancipadores, en el moment que la batalla legal i política entre els governs estatal i autonòmic continua presidint  l’escena institucional. Per això, vàrem entendre i seguim pensant, que un estudi econòmic dels diferents escenaris que podrien esdevenir-se és plenament rellevant per a poder prefigurar las opcions més efectives davant els esdeveniments futurs.

L’estudi cerca identificar els escenaris de desenvolupament futur de Catalunya amb Espanya i de cooperació amb la resta de la UE des d’una vessant de:  

  • Anàlisi dels potencials escenaris alternatius per Catalunya en el moment de passar a ser un estat independent, com a conseqüència de les noves circumstàncies polítiques i condicions econòmiques que es puguin derivar a Espanya en els propers anys fins l’horitzó 2030.  
  • Definició d’un estudi macroeconòmic dels diferents escenaris servint-nos dels models més avançats. 

L’interès d’aquest exercici es deu a que pot convertir-se en un clar i útil instrument prospectiu per a comprendre millor els costos i beneficis de les diferents estratègies polítiques pels propers temps. En aquest sentit, l’estudi hauria d’ajudar-nos a determinar las circumstàncies que ens ajudaran a definir un exitós procés de transició en relació als diferents escenaris estudiats des del  punt de vista de: 

  • L’economia i la societat catalanes, amb evidents beneficis per el govern català, la ciutadania i les empreses del territori en relació amb Espanya. 
  • La cooperació amb el conjunt de les institucions de la Unió Europea i els estats membres –incloent-hi Espanya després de produir-se la secessió-.  

Investigadors responsables:

Sra. Rym Ayadi (CEPS) i Sr. Jordi Bacaria (CIDOB)

Marc Gafarot

Àrees de recerca:

PARTNERS: