IMMIGRANT CITIZENS SURVEY

Enquesta comparada a 7 països europeus.

El IMMIGRANT CITIZENS SURVEY és una enquesta comparada, 7 països europeus, a ciutadans immigrants que dóna veu als que en última instància són els destinataris de les polítiques d'integració adoptades per les diferents administracions.

Número del projecte: HOME/2009/EIFX/CA/1808, ABAC n.º30-CE-0394624/00-25 Duració: Gener 2011 - Juny 2012 (Finalitzat) Pressupost: 592.266 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

 

L'Enquesta a Ciutadans Immigrants (Immigrant Citizens Survey) és una enquesta comparada, que es va dur a terme a 15 ciutats de 7 països europeus, té com a objectiu donar veu als immigrants perquè les seves opinions es tinguin en compte en el debat públic sobre migració i integració. Tot i que els immigrants es troben en l'epicentre d'aquests debats en molts Estats membres, tot just gaudeixen de visibilitat. I encara que en aquests debats es recorre amb freqüència a sondejos que prenen el pols de l'opinió de la població en general, són poques les enquestes dirigides als immigrants. L'enquesta busca analitzar les necessitats, contribucions, percepcions i actituds en relació amb diversos temes que afecten a les persones immigrants que resideixen legalment en diferents països europeus. Els seus resultats tenen com a objectiu servir d'ajuda per als que elaboren i implementen polítiques d'integració tant en l'àmbit estatal com en l'europeu.

L'objectiu de l'enquesta és comprovar si les polítiques d'integració satisfan les necessitats i esperances dels immigrants residents a tot Europa. Dins d'aquest projecte es va publicar, un informe amb els principals resultats de l'enquesta a nivell europeu de la Fundació Rei Balduí (Brussel·les) i el Migration Policy Group (Brussel·les) i traduït a la llengua castellana per CIDOB.

Co-funders:

European Commission

King Baudouin Foundation

Fundação Calouste Gulbenkian

Oak Foundation

National Partners

King Baudouin Foundation (KBF)

Université Libre de Bruxelles (ULB)

Fondation Nationale des Sciences Politiques (Science Po)

France Terre d’Asile

Research Unit of the Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR, Germany)

 MTAKI (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet)

Menedék Hungarian Association for Migrants

Fondazione Ismu – Initiatives and Studies on Multiethnicity

 High Commission for Immigration and Intercultural Dialogue (ACIDI)

 University of Leicester

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fundacion CIDOB

Investigadors que han participat en el projecte:

  • Elena Sánchez-Montijano

 

 

 

Àrees de recerca:

PARTNERS: