Europe for Citizens

Anàlisi en profunditat i participació activa dels ciutadans en debats sobre integració europea i el paper de la UE al món

El programa se centrarà en la investigació, l’organització de debats públics i amb experts, la celebració de seminaris temàtics i la difusió de publicacions en diversos idiomes amb l’objectiu de contribuir a una millor comprensió del projecte europeu. Des d’un ferm compromís europeista, el programa incidirà en quin tipus d’Europa volem i com els ciutadans poden contribuir a la seva construcció.
Número del projecte: 2014-0517/001-001 Duració: 2014-2017 (Finalitzat) Pressupost: 373.396,51 € (anual)
WEB DEL PROJECTE

Objectius

El Programa Europa del CIDOB aspira a promoure l’anàlisi en profunditat i la participació activa dels ciutadans en debats sobre integració europea i el paper de la UE al món. Per això, el programa es centrarà en la investigació, l’organització de debats públics i amb experts, la celebració de seminaris temàtics i la difusió de publicacions en diversos idiomes amb l’objectiu de contribuir a una millor comprensió del projecte europeu. Des d’un ferm compromís europeista, el programa incidirà en quin tipus d'Europa volem i com els ciutadans poden contribuir a la seva construcció.

El programa de treball de Europe for Citizens s’estructurarà en base a dues línies principals. La primera abordarà els reptes als quals s’enfronta el procés d’integració i proporcionarà una comprensió de fons de les tendències crítiques envers la construcció europea i l’evolució de les actuals dinàmiques de desintegració. Aquesta part del programa se centrarà en explorar la desafecció que experimenta la ciutadania a Europa pel que fa al projecte d’integració, amb especial èmfasi en el seu desenvolupament després de la crisi. Es duran a terme una sèrie d’activitats públiques i d’investigació sobre les conseqüències de la crisi econòmica i l’agenda europea dels nous partits d’esquerra, els debats sobre el Brexit i el creixent euroescepticisme al Regne Unit, la desafecció entre els joves i la seva participació cívica per una Europa millor i la importància de l’educació per a la comprensió de la història i la diversitat de la Unió.

També prestarà especial atenció als efectes de la crisi de refugiats en la solidaritat i els valors europeus a través de l’anàlisi de les dinàmiques de mobilitat intra-UE i de la resposta per part dels municipis. Aquestes activitats fomentaran la participació inclusiva de nacionals de tercers estats residents a la UE per superar estereotips i intercanviar bones pràctiques d’inclusió social i integració de migrants a través de la participació cívica. Totes les activitats d’aquesta línia tindran les diferents formes d’euroescepticisme com a punt de partida per tal de crear estratègies de promoció d’un major compromís ciutadà tant a nivell nacional com europeu. Així mateix, analitzaran com les diferents crisis que afecten al continent poden ser una oportunitat per a una integració més profunda en comptes d’un obstacle per al projecte europeu. Amb l’objectiu de promoure el diàleg com a base per a una agenda pro-europea, les activitats previstes tindran en compte l’opinió d’experts, ciutadans i altres actors europeus interessats.

La segona línia del programa estarà dedicada a incrementar la consciència de la ciutadania europea en relació a la crisi externa que afecta al continent i com Europa pot intensificar el seu paper a escala global. Per tal de comprendre millor el repte que l’actual crisi global pot suposar per a Europa, cal incidir en la sensibilització ciutadana i en la resposta per part de la UE. En aquest sentit, el CIDOB desenvoluparà un programa col·laboratiu amb altres socis i experts externs per debatre els aspectes més rellevants de l’agenda internacional. Per exemple, la investigació del CIDOB generarà activitats sobre relacions entre conflictes, salut i desenvolupament, canvi climàtic després de la COP21, estratègies comercials i d’inversió de la UE, el futur dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, el paper de la UE en l’espai atlàntic, l’amenaça terrorista i les relacions de la UE amb els seus veïns, en particular amb països com Rússia i Algèria.