EU IDEA

EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Aquest projecte estudia el passat, el present i el futur de diferents models d’integració en la governança de la Unió Europea amb l’objectiu de facilitar l’elaboració de polítiques, la resolució de problemes i la implementació de polítiques al si de la Unió Europea.

Número del projecte: GA: 822622 Duració: 2019-2021 (Finalitzat) Pressupost: CIDOB: 219.536,25€; Total: 2.991.471,25€
WEB DEL PROJECTE

Objectius

L’evolució de la política i les polítiques de la Unió Europea ha demostrat que la diferenciació ja no pot ser considerada una anomalia del procés d’integració, la qual cosa planteja les següents preguntes clau tant per als acadèmics com per als responsables polítics: si la diferenciació no només és compatible amb una Unió Europea més efectiva, cohesiva i democràtica, sinó que també hi condueix i, en cas afirmatiu, quin tipus de diferenciació ho fa i en quina mesura. En aquest sentit, el projecte EU-IDEA durà a terme una recerca històrica i filosòfica sobre els orígens de la diferenciació, dins i fora de la Unió Europea (PT 1); analitzarà la diferenciació –en relació amb assumptes relatius a la governança i la rendició de comptes (PT 2) i les narratives sobre el constitucionalisme i la identitat de la Unió Europea (PT 3)–; investigarà la pràctica de la diferenciació en tres àrees polítiques clau (PT 4, 5 i 6: Unió Econòmica i Monetària; política de defensa i seguretat exterior de la Unió Europea, i llibertat, seguretat i justícia, incloses les migracions) i en vista de les perspectives per al Brexit (PT 7), i avaluarà les preferències polítiques i públiques en l’àmbit nacional (PT 8). Els resultats de les anàlisis seran decisius per definir els criteris –en els àmbits institucional, polític i social– amb els quals avaluar els futurs escenaris de diferenciació com a eina d’integració (o desintegració) i per elaborar recomanacions polítiques per als legisladors nacionals i comunitaris, amb la finalitat d’aconseguir una Unió més efectiva i responsable (PT 9).

Les responsabilitats i tasques del CIDOB en el projecte EU-IDEA inclouen dur a terme recerca i coordinar el treball de l’àrea temàtica dedicada a la llibertat, la seguretat i la justícia, incloses les migracions. La nostra expertesa també contribuirà a l’estudi dels fonaments històrics i filosòfics de la diferenciació, l’anàlisi i la comparació de les pràctiques de diferenciació en la Unió Econòmica i Monetària i l’estudi dels mecanismes basats en els tractats per a la diferenciació en la política de defensa i seguretat exterior de la Unió Europea.

Segueix-nos a Twitter i Facebook

Aquest projecte, integrat per un consorci europeu format per quinze socis i liderat per l’Istituto Affari Internazionali (IAI), ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció núm. 822622.

flag_white_low

Coordinador: 

Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)

Partners: 

Centre For European Reform (CER)

(CIDOB) Barcelona Centre for International Affairs 

EGMONT - Institut Royal Des Relations Internationales

European Policy Centre (EPC)

European News Service SRL (Eunews)

Finnish Institute of International Affairs (FIIA)

Institut Za Demokratija Societas Civilis Skopje (IDSCS)

Ustav Mezinarodnich Vztahu V.V.I. (IIR)

Notre Europe - Institut Jacques Delors Association (JDI)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Sabanci Universitesi (SU)

Institut Fur Europaische Politik Ev (IEP)

Universite De Geneve (UNIGE)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Former researchers involved in the project:

Àrees de recerca: