EPIN_2CU

Towards a Citizens' Union

EPIN_2CU té com a objectiu contribuir al debat sobre qüestions actuals de la UE, el futur de la integració europea i proporcionar una comprensió profunda dels debats nacionals.

Número del projecte: 587830-EPP-1-2017-1 Duració: 2017-2020 (Finalitzat) Pressupost: 12.820 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

La UE s'ha vist debilitada per una sèrie de referèndums sent el més impactant el del Regne Unit. Mentre que el missatge dels líders dels partits anti UE és el de "recuperar el control", les enquestes recents de l'Eurobaròmetre suggereixen que els ciutadans europeus donen suport a l'euro i volen una Unió Europea que funcioni millor en àrees clau com migracions, seguretat interior i exterior (una "Europa que protegeix"), i inversió pública. És evident que els ciutadans "volen el control" de "la seva" Unió Europea. La forma en la qual la UE respongui a aquest desafiament definirà, en part, la propera era d'integració. Mostrant valor afegit, enfortint la participació dels ciutadans i dels seus representants en la presa de decisions i assegurant la rendició de comptes dels seus governs respecte als compromisos adquirits, la UE pot fer-se forta enfront dels seus detractors. És aquesta idea la que estimula l'European Policy Institutes Network (EPIN) a reforçar les seves activitats en xarxa a la 'unió de ciutadans'. El projecte "Towards a Citizens Union" (2CU) el porten a terme un consorci de 20 socis de la xarxa EPIN de 16 països diferents.

Cada soci ha d'elaborar un policy-brief per fase, que abastarà els tres temes d'investigació d'aquest projecte, acumulant un total de 60 documents. Els investigadors de cada think tank s'encarregaran d'elaborar un estudi des de la perspectiva del seu estat membre. La primera fase s'ocuparà de la democràcia participativa a la UE, la segona fase tractarà de la democràcia representativa a la UE i la tercera fase estudiarà la rendició de comptes democràtica a la UE. L'informe final tindrà recomanacions de polítiques concretes i viables per als principals stakeholders.

Segueix-nos a Twitter

Partners: