DNIs

Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya (DNIs)

El projecte d'investigació "DNIs: Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya" (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat espanyol.

Número del projecte: OR2014-13583 Duració: septiembre 2014- abril 2015 (Finalitzat) Pressupost: $29.989 (dólares estadounidenses).

COL·LABORADORS (2):

Objectius

Arran dels resultats del projecte ‘Access to Citizenship and its Impact on Immigrant Integration’ (ACIT) que comparava i avaluava les lleis de ciutadania, la seva execució i la seva incidència en el procés d'integració de la població immigrant en els 27 Estats membres, es va visualitzar la percepció de conductes i actes discriminatoris en el procés d'accés a la nacionalitat a Espanya.

En aquest context i considerant la importància de la naturalització en els processos d'integració per als immigrants, particularment a la Unió Europea, sorgeix la necessitat d'investigar més a fons com és i quines conseqüències està tenint aquesta discriminació sobre el procés de naturalització dels immigrants.
A dintre d’aquest marc l'estudi busca conèixer els mecanismes pels quals el procediment crea situacions diferenciadores dins del col•lectiu immigrant, quins són els seus efectes i quin tipus de discriminació s'està produint (origen, gènere, edat, educació). El projecte DNIs pretén analitzar les qüestions legals que sustenten aquesta situació, i alhora estudiar els mecanismes administratius i burocràtics que poden ser causants, també, de pràctiques discriminatòries en aquest procés.

Els principals objectius del projecte són:

- Determinar quins són aquells elements que condicionen el procés de naturalització i creen situacions de discriminació.
- Obtenir un mapatge dels principals motius de discriminació.
- Trobar possibles millores en el sistema actual i fer recomanacions polítiques.
- Generar debat i sensibilització entorn de la temàtica de l'accés a la nacionalitat, amb l'objectiu d'incidir en la millora d'aquestes polítiques.

La investigació de l'estudi es basarà en l'anàlisi i la comparació entre els resultats prèviament recollits dins del marc del projecte ACIT, i els resultats que s'obtindran durant aquest projecte. Les noves dades vindran, principalment, de la realització de focus groups i entrevistes en profunditat (a Andalusia, Catalunya, Madrid, i el País Basc).

Investigadores responsables:

El projecte està coordinat per Elena Sánchez-Montijano i Gemma Pinyol-Jiménez , i compta amb l'assistència d' Anna Bardolet Dilmé.

Resultados:

Els resultats principals d'aquesta investigació seran publicats en diferents formats per donar a conèixer la problemàtica a Espanya i oferir recomanacions, així com per donar més difusió a la qüestió. L'objectiu és, així mateix, incardinar-la en el debat sobre naturalització que té lloc en molts altres països del nostre entorn europeu. Finalment els resultats seran presentats en dos actes a Madrid i a Brussel·les.

Cofinanciado por Open Society Foundations

DNI's Leaflet 

Investigadors que han participat en el projecte:

  • Anna Bardolet
  • Gemma Pinyol
  • Elena Sánchez-Montijano
Àrees de recerca:
La Vanguardia - 28 de maig 2015

Un estudio denuncia las dificultades para obtener la nacionalidad española

Un total de 1.109.322 inmigrantes residentes en España han obtenido la nacionalidad española entre 2003 y 2014, pese a la complejidad y los tiempos de espera disuasorios, según un estudio coordinado por el Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB). La investigación, titulada "Diferenciación en la Naturalización de los Inmigrantes en España (DNIs)", coordinado por el CIDOB, con el apoyo de la Fundación Ortega-Marañón, y cofinanciado por el Open Society Foundations, ha analizado los efectos de la política de naturalización en España y de los mecanismos por los que el procedimiento crea diferencias tanto entre colectivos de inmigrantes como dentro de los colectivos mismos.

PARTNERS: