CEASEVAL

Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development

El projecte porta a terme una avaluació exhaustiva del Sistema Europeu Comú d'Asil (SECA) en termes del seu marc i pràctica. Analitza l'harmonització que va més enllà del marc institucional formal i té en compte les complexes relacions entre els actors involucrats des del nivell local i nacional, fins al nivell europeu, per explicar l'èxit i el fracàs de l'acció coordinada entre aquests diversos actors.

Número del projecte: GA: 770037 Duració: 2017-2019 (Finalitzat) Pressupost: 2.003.918,75 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

Des de 2015, la migració cap a i dins d'Europa ha creat un "estrès" en els sistemes d'asil i migració de la UE, desafiant l'adequació del disseny legal del Sistema Europeu Comú d'Asil (SECA). Això ha afectat la implementació pràctica tant del SECA com dels sistemes nacionals d'asil i ha qüestionat la seva posterior harmonització. La noció d'harmonització no és un terme fix, sinó que incorpora significats i pràctiques variades. Si bé en termes jurídics l'harmonització s'ha explicat com un procés d'aproximació cap a normes mínimes, l'harmonització en termes polítics se centra més aviat en la convergència de polítiques, de les quals l'harmonització dels règims jurídics és només un entre molts mecanismes de convergència.

Basat en un enfocament de recerca interdisciplinari i multinivell, CEASEVAL innovarà en:

1) combinar múltiples disciplines per explorar diferents perspectives del SECA,

2) desenvolupar un nou marc teòric de governança multinivell del SECA que es provarà empíricament en diversos Estats membres de la UE i tercers països,

3) proporcionar una avaluació crítica del SECA identificant i analitzant les discrepàncies en la transposició i incorporació de les normes europees en l'àmbit de l'asil a la legislació nacional, així com les diferències en la seva aplicació, i

4) elaborar noves polítiques mitjançant la construcció de diferents alternatives per implementar un sistema europeu comú d'asil. Sobre aquesta base, CEASEVAL determinarà quin tipus d'harmonització (legislativa, d'implementació, etc.) i de solidaritat és possible i necessària.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc de l’acord de subvenció nº 770037

Segueix-nos a Twitter

Partners: 

Technische Universität Chemnitz (TUC) 

University of Amsterdam (UvA)

University of Luxembourg (UL)

Forum Internazionale ed Europeo die Richerche sull ‘Immigrazione Associazione / International and European Forum on Migration Research (FIERI)

University of Sussex (UOS)

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Tarki Social Research InstituteTÁRKI Tarsadalomkutatasi Intezet Zrt (TARKI)

University of Helsinki / Helsingin Yliopisto (UH)

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

New Bulgarian University (NBU)

Koç University (KU)

Hellenic Foundation for European And Foreign PolicyElliniko Idryma Europaikis kai Exoterikis Politikis (ELIAMEP/ELIEEP)

Stichting VU / Free University of Amsterdam (STICHTING)

Investigadors que han participat en el projecte:

  • Elena Sánchez-Montijano
Àrees de recerca: