CASCADES

CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies

El projecte analitza l’impacte del canvi climàtic en les economies, els patrons de subsistència i sistemes polítics fora d’Europa, les implicacions d’aquest impacte per Europa i què podria fer la política exterior europea per mitigar-ne els riscos associats.

Número del projecte: 821010 Duració: Setembre 2019- Desembre 2023 (Finalitzat) Pressupost: CIDOB: 198.626,26€; Total: 6.944.384,75€
WEB DEL PROJECTE

Objectius

En un món globalitzat el canvi climàtic amplifica riscos i vulnerabilitats existents. Ens trobem davant de nous riscos que sorgeixen d’interaccions intersectorials complexes i que gradualment es van agregant, emergent a vegades de manera abrupta. Exemples recents demostren com els riscos induïts pel clima fora d’Europa poden arribar en cascada a amenaçar Europa. Per exemple, les relacions entre els danys en el conreu a Rússia, la variació dels preus alimentaris internacionals i les inestabilitats polítiques al Nord d’Àfrica, així com l’impacte a Europa de les sequeres, migracions, malestar civils i guerres a l’Orient Mitjà.

L’objectiu principal del projecte CASCADES és analitzar en quatre anys com els impactes del canvi climàtic a fora d’Europa, a través dels canals comercials, polítics i financers, poden afectar Europa, alterant la seva exposició de riscos a curt, mitjà i llarg termini. El projecte pretén donar suport al disseny d’un marc de polítiques europees coherents que pugui fer front a aquests riscos de manera eficaç.

El projecte identificarà quins són els punts de palanca en les polítiques europees que poden permetre a la UE adaptar-se i donar resposta a aquests riscos climàtics en cascada. CASCADES integra una gran varietat de metodologies consolidades i innovadores, moltes de les quals no han sigut aplicades fins ara a qüestions relatives a l’adaptació, des del modelatge de l’impacte climàtic biofísic, el modelatge econòmic de xarxes financeres i comercials, metodologies d’integració de dades, enfocaments qualitatius en ciències socials incloent l’anàlisi d’estudi de casos sobre el terreny o els jocs formatius.

El CIDOB portarà a terme casos d’estudi sobre el canvi climàtic, els patrons de subsistència, la seguretat alimentària i la fragilitat a la zona del Sahel Occidental, concretament, al Níger i a Mali. L’equip del CIDOB també contribuirà a estudiar l’economia política i la història de qüestions hidropolítiques  a la Conca d'Eufrates-Tigris i a l’Orient Mitjà.

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa europeu de Recerca i Innovació Horitzó 2020, amb acord de subvenció núm. 821010. 

flag_white_low_medium

Coordinador: 

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)

Investigadors implicats en el projecte:

Socis: 

Stiftelsen the Stockholm Environment Institute (SEI)

Adelphi Research Gemeinnützige GMBH (adelphi)

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)

Eidgenoessische Technische Hochschule Zürich (ETH)

University of York (UY)

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

The Royal Institute of International Affairs (CH)

European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych (CRS)

Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Investigadors implicats en el projecte:

Oriol Puig Cepero