¿«Casa nostra, casa vostra»?

Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

El projecte planteja un triple objectiu: 1) generar dades sobre les condicions d’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya; 2) entendre aquells factors que faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge; i 3) donar pautes per a la formulació de polítiques i programes específics en aquest àmbit.

Duració: 2018-2020 (Finalitzat) Pressupost: 85.993,31 €

Objectius

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre sistema d’acollida per a refugiats.

Una de les fortaleses del projecte és la seva doble contribució. A nivell acadèmic, el projecte pretén contribuir a les anàlisis i debats teòrics sobre les trajectòries d’integració de sol·licitants d’asil i refugiats, introduint una perspectiva multinivell que tingui en compte la interrelació entre estructures, polítiques i pràctiques i amb una mirada des del sud d'Europa.

A nivell social, el projecte pretén incidir tant en les polítiques d’acollida per a refugiats com en polítiques més genèriques en l’àmbit de l’habitatge. Donat el seu caràcter urgent, el projecte publicarà a temps real els resultats de la recerca (dades i infografies, articles acadèmics i de divulgació, i policy brief) a través d’una plataforma online.

Àrees de recerca:
eldiario.es - 19/06/2020

El asilo confinado

“Lo que sí nos ha enseñado el contexto actual de pandemia es que cualquier política de salud pública o política social que quiera ser eficiente necesita la inclusión del conjunto de la población. Situaciones de hacinamiento, exclusión residencial o precariedad laboral no solo atentan contra los derechos de aquellos que las sufren sino que minan cualquier política que quiera reducir focos epidémicos o poner las bases para la convivencia social en contextos de crisis económica severa” Blanca Garcés, investigadora senior de CIDOB.

El País - 19/06/2020

La pandemia tensa las costuras del sistema de asilo

Quedarse sin techo ya era una realidad para ellos antes de la emergencia sanitaria –una encuesta de CIDOB con 300 solicitantes de asilo en Cataluña ha concluido que un 27% de ellos habían dormido en la calle–, y el estado de alarma agravó su precariedad. “Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales”, escribe la investigadora de CIDOB Blanca Garcés en un reciente artículo titulado El asilo confinado.

La Vanguardia - 17/06/2020

Uno de cada cuatro solicitantes de asilo ha dormido en la calle, según CIDOB

Uno de cada cuatro solicitantes de asilo ha dormido alguna vez en la calle desde que pisara suelo español por primera vez, y cada solicitante de asilo ha vivido de media en más de tres viviendas y en más de dos municipios cada año desde su llegada, según una encuesta diseñada por CIDOB. Se trata del estudio Casasil, “una fuente de información estadística” elaborada por CIDOB en el marco del ¿«Nuestra casa, casa vuestra»? Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña.

Diari Ara - 18/06/2020

Refugi sense casa

“El que ens ensenya el context actual de pandèmia és que qualsevol política de salut pública o política social que vulgui ser eficient necessita la inclusió del conjunt de la població”.

Ara - 19/06/2019

Som o no som país d’asil?

“Aquest dijous, dia mundial dels refugiats, recordarem els més de 68 milions de desplaçats al món, la xifra més alta des de la Segona Guerra Mundial. Parlarem també de països com Síria o el Sudan del Sud i, una mica més a prop, potser també de Grècia o Alemanya. Costarà més parlar dels d’aquí, dels refugiats que ja han arribat i conviuen amb nosaltres. Seguim esperant els que havien de ser reubicats des de Grècia i Itàlia mentre ignorem els que ja hi són. Som o no som país d’asil?” Blanca Garcés, investigadora sènior i coordinadora de recerca del CIDOB.

PARTNERS: