A moment to reflect: Creating Euro-Mediterranean bonds that deliver

Aquesta iniciativa presenta alternatives diferents per a les relacions euromediterrànies i subratlla la necessitat d’enfortir les relacions de cooperació entre la UE i els seus veïns del sud.

Duració: octubre 2020-primer trimestre 2021 (Finalitzat) Pressupost: 14.653,10 EUR (total); 7.326,55 EUR (CIDOB)

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte és a) aportar “noves veus” per apropar posicions entre l’àmbit acadèmic i politicoinstitucional, el sector privat i la societat civil; b) estimular l’intercanvi d’iniciatives en curs i emfasitzar la necessitat de consolidar la cooperació entre la UE i els seus veïns mediterranis; c) discutir i aportar recomanacions per als plans de cooperació euromediterrània. Es dedica una atenció especial a les implicacions de la crisi sanitària i les solucions per reforçar l’ordre liberal internacional i les solucions cooperatives.

Partners: 

Real Instituto Elcano

Àrees de recerca:

PARTNERS: