Un puzle institucional

El Periódico - 26/02/2016

“Eleccions a l’Iran? Curiosa pregunta, perquè s’acostuma a pensar en una teocràcia islàmica, és a dir, en un règim confessional basat en una jerarquia vertical del poder i pertanyent a la tipologia de règims autoritaris, segons la terminologia convencional. Però la veritat és que la Ciència Política té alguna dificultat per situar el règim iranià en les classificacions més habituals, com ara presidencialisme, parlamentarisme, semipresidencialisme, etcètera.” Pere Vilanova, investigador sènior associat del CIDOB

>> Accedir a la informació