Trump globalitza el discurs dels extremismes europeus

El Món - 14/11/2016

Els líders de la dreta populista i l’extrema dreta europeus prenen a Trump com a referent. Però, són comparables els seus discursos? Per a Pol Morillas, investigador principal per a Europa del CIDOB, el que uneix a tots ells és la referència al retorn a la nació: “Eslògans com America First o Make America Great Again, són un tipus d’eslògans que també compartirien líders com Le Pen. És simptomàtic que una persona de l'equip de Le Pen sortís poc després dient que el que està passant és que s'està derruint el seu món i s'està construint el nostre, considerant com a nostre el d'estats tancats en si mateixos i aïllats de la resta del món”.

>> Accedir a la informació