Set anys de presidència de Barack Obama

3/24 – Vespre 324 - 04/11/2015

Cuba, l’Iran, Síria, el TTIP... Jordi Bacaria, director del CIDOB repassa els darrers mesos del mandat d’Obama i les seves implicacions a nivell internacional.

>> Accedir al vídeo en la web de ccma.cat (1:42:43 – 1:51:55)