Rússia i la ciberguerra

betevé – Les 10 notícies - 10/02/2017

Està Rússia intentant interferir en els processos electorals dels estats europeus? Per evitar qualsevol alteració, el govern holandès ha decidit fer el recompte de les seves properes eleccions a mà. Però quina és la capacitat real de Rússia d’alterar els processos electorals? Som davant d’una nova forma de fer la guerra? Ho analitza Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB.

>> Accedir a la informació

Vídeo