Risc de caure pel precipici de la tecnocràcia

L'Econòmic - 4 d’oct. 2015

La llarga durada de la crisi va ser el problema. Jordi Bacaria, director de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) diu: “En el cas europeu, austeritat es converteix indefectiblement en retallada en la despesa pública, que està abocada a la despesa social. Com que la crisi va durar, es va enquistar, i alguns aprofiten per preconitzar un model d’estat amb menys prestacions socials.” Caldria, al seu parer, “reforçar la unió política al voltant de l’euro, per això cal una convergència real, en competitivitat i productivitat, i no pas nominal com fins ara”.

Descàrrega d'arxius