Refugiats: propostes en origen i trànsit

Ara - 27/09/2016

Blanca Garcés, investigadora del CIDOB, analitza la importància de crear mesures encaminades a aconseguir que el fet d’emigrar no impliqui jugar-se la vida: “Cal obrir vies segures, per exemple a través de visats humanitaris o programes de reassentament. Ara bé, les vies segures han de ser vies obertes. Això vol dir que han de funcionar, no poden quedar en paper mullat pocs mesos després d’haver-se aprovat”.

>> Accedir a la informació