Qui són els nous lideratges de l’esquerra mundial que hauries de seguir?

Crític - 13 de febr. 2019

En molts indrets, les mobilitzacions socials i polítiques més prominents poden emmarcar-se més en l’eix de drets humans, socials i ambientals i democràtics que no pas estrictament en el de dreta-esquerra: així, en “molts països” d’Àsia, precisa Oriol Farrés, investigador del CIDOB, “més que a una lluita esquerra-dreta, assistim a amenaces contra la democràcia mateixa, o almenys a dificultats per a la seva consolidació. En algunes d’aquestes democràcies fa 40 anys que governa el mateix partit i existeixen poques condicions per al canvi. I, si hem de parlar del comunisme xinès, molt autoritari, evidentment no és el tipus d’esquerra que a Europa ens imaginem com a tal”.

>> Accedir a la informació