Què passa a Veneçuela?

8TV – 8 al dia - 08/09/2016

Anna Ayuso, investigadora sènior per a Amèrica Llatina del CIDOB, analitza la situació de crisi política que hi ha a Veneçuela. Segons Ayuso, el president Maduro intenta “retardar el referèndum que exigeix la població perquè sap que el perdrà, tal com queda reflectit a les enquestes. El Govern chavista vol retardar-lo fins passat el 10 de gener perquè d’aquesta manera Maduro marxaria de la presidència però l’actual vicepresident conservaria el càrrec i, per tant, es mantindria el chavisme al poder”.

>> Accedir a la informació

Vídeo