Polítiques radicals

Ara - 21/09/2018

“No hi ha política de fronteres sense portes d’entrada. Quan falten, l’única alternativa és el creuament irregular i les tan temudes màfies de traficants” Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB.

>>Accedir a la informació