Pol Morillas: “Es requereix un New Deal per la crisi socioeconòmica de la Covid”

El Nacional - 21/03/2021

Quin és el món i les relacions internacionals que ens quedaran després de la pandèmia? Això és el que intenta respondre el documental Bouncing back. World politics after the pandemic del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). El director del documental i també del CIDOB, Pol Morillas, relata que aquesta situació ha posat de manifest que el sistema internacional no funciona en un món on cada cop els reptes són més globals i es requereix una major cooperació no només entre els Estats, sinó també de nous actors que reclamen el seu paper dins de les relacions internacionals com les empreses, les ciutats o la població.

>> Accedir a la informació