Les fronteres de la ciutadania a Europa

Revista Idees - 2 de nov. 2020

“En aquesta Europa suposadament inclusiva, tenim immigrants i refugiats abandonats en camps de “contenció” fora del continent o retornats des de la frontera sense cap mena de garantia legal, i també immigrants en situació irregular que malviuen entre nosaltres, als marges de la societat” Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB.

>> Accedir a la informació