Les causes de fons de la caiguda del preu del petroli

TV3 – Món 324 - 23 de des. 2014

El petroli és un bé inelàstic, fet que permet una gran especulació. Però, què és el que guia aquesta especulació? Els investigadors del CIDOB Eckart Woertz i Francis Ghilès consideren que el preu del petroli és una arma tan poderosa que els estats no poden fer-la servir exclusivament per provocar tombs polítics. D’una banda, l’Arabia Saudita no vol perdre quota de mercat i vol expulsar el fracking dels EUA; de l’altra, Washington i Riad voldrien castigar Moscou i Teheran pel seu comportament en les relacions internacionals, debilitant així el poder d’ambdós països.

>> Visualitza el vídeo a la web de TV3 (06’47” – 11’48”)