La UE davant els refugiats

BTV – Les 10 notícies - 11/03/2016

“Hi ha una falta d’empatia absoluta dels líders europeus per entendre la situació dels refugiats”, Pol Morillas, investigador principal per a Europa del CIDOB.

>> Accedir a la informació

Vídeo