La Rússia de Putin, potència obscurantista

Política & Prosa - 17/06/2019

“En la Rússia actual, un dels grans països plurinacionals del món, els valors conservadors, si no ultraconservadors, van acompanyats de la clara exaltació del nacionalisme rus en el discurs de gran part de l’elit del país. Alguns d’aquests valors ja es donaven en el període soviètic (patriotisme, concepció de la família, valoració de l’ús de la força, etc.), mentre que altres, com la religió, són més nous. Aquest desplegament de conservadorisme, que algun intel•lectual rus no dubta a titllar d’obscurantisme, afecta un ventall molt ampli de temes i àmbits” Carmen Claudín, investigadora sènior associada del CIDOB.

>> Accedir a la informació