“La pugna dels EUA i la Xina perjudica el Sud Global”

El Punt Avui - 28 de març 2023

Entrevista a Shivshankar Menon, diplomàtic i ex conseller de seguretat nacional de l’Índia, arran de la seva participació a la 21a edició de la conferència anual del CIDOB “War and Peace in the 21st Century”, celebrada el darrer 11 de març sota el títol ‘China and the US: Can Bipolar Confrontation Be Avoided?”: “La rivalitat entre les grans potències fa més difícil per al sistema internacional intentar fer allò que seria correcte. I si no parlen entre si per abordar els grans problemes que afecten el Sud Global –la crisi del deute, el canvi climàtic, els efectes de la pandèmia, el desenvolupament...–, si les grans potències no es posen d’acord en aquests temes i continuen amb les seves disputes, llavors aquests problemes deixen d’abordar-se, perquè tots els problemes transnacionals necessiten solucions transnacionals”.

>> Accedir a la informació