La lluita contra els problemes de creixement exponencial: el canvi climàtic el 2021

El món de demà - 03/01/2021

“El nou any ofereix una finestra d’oportunitat en la lluita contra l’emergència climàtica: la Covid-19 ja ens ha mostrat els riscos de no atendre els consells científics. I cal actuar ràpidament: una altra lliçó essencial de la pandèmia és que quan es tracta de problemes de creixement exponencial -com el canvi climàtic-, com més esperem, més gran serà la destrucció i més costoses seran les accions per intentar mitigar el problema. Així doncs, el 2021, les paraules han de traduir-se en accions immediates. El canvi climàtic és un problema amb un horitzó molt més llarg que la Covid-19, la qual cosa sovint dificulta les actuacions a curt termini. Però la lluita contra la pandèmia que hem lliurat el 2020 ha estat, en alguns sentits, un assaig per afrontar una crisi climàtica imminent. Aprofitem les seves lliçons” Marie Vandendriessche, investigadora sènior, EsadeGeo Center for Global Economy and Geopolitics.

>> Accedir a la informació