“La idea de la jihad encara atreu molta gent”

La Jornada - 20/07/2018

Fatima Lahnait és professora associada de l’Institute for Statecraft and Governance de Londres i està especialitzada en temes d’integració, radicalització religiosa als països occidentals, extremisme violent i el paper de les dones a la jihad. Dins el seminari De la lluita antiterrorista a la prevenció de l’extremisme violent, organitzat pel CIDOB, Lahnait va parlar sobre les mesures per prevenir la radicalització religiosa i les estratègies europees per afrontar aquest fenomen.

Descàrrega d'arxius