La desinformació, un instrument clau en el catàleg de les amenaces híbrides

324 – Més 324 - 20 de set. 2022

La desinformació és un instrument clau en el catàleg de les amenaces híbrides: genera inestabilitat i desgast en la democràcia, crea polarització política i dinamita la coexistència i els consensos. La capacitat d’alterar la informació o les dades, factors decisius per a l’obtenció del poder, ha esdevingut una amenaça per als processos democràtics, però també una eina al servei d’una confrontació tecnològica i digital que determina una nova bipolaritat a l’agenda internacional. Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB, Carme Colomina presenta l'informe “Amenaces híbrides, ordre vulnerable”.

>> Accedir a la informació

Vídeo