La crisi de refugiats

8TV – 8 al dia - 01/09/2015

Com està responent Europa a la crisi de refugiats? Eduard Soler, coordinador de recerca del CIDOB, reconeix que “Europa sembla tenir una capacitat formidable per acumular crisis: de solidaritat, de valors, de democràcia” tot i així, destaca la corrent d’empatia s’ha generat “sense la qual no s’expliquen les mobilitzacions ciutadanes que s’estan produint”.

>> Visualitza l'entrevista a la web de 8tv.cat (34’00” – 43’40”)