La Barcelona europea

El món de demà - 29/03/2020

“En un moment de replegament, de pandèmies globals i riscos compartits que es volen combatre amb el retorn de les fronteres, Europa es segueix construint des de la proximitat, des de la voluntat de ser i de cooperar” Carme Colomina, investigadora del CIDOB.

>> Accedir a la informació