L'ampliació de la Unió Europea ataca els seus valors?

Revista Valors – la Conversa - 28 de nov. 2023

La possible ampliació de la Unió Europea al 2023 cap als països balcànics que de moment no en formen part, i potser també a Ucraïna i Moldàvia, posarà en dubte els valors fundacionals de la Unió Europea? Ho aborda Pol Bargués, investigador sénior del CIDOB. "La idea d’aquesta valors de la Unió Europea sobretot provenen de l’inici d’aquesta Unió, que s’integra per fer la pau al continent després de la Segona Guerra Mundial. És una integració que sobretot es consolida en els anys 90, quan es creu que la democràcia és el millor sistema per créixer, que la integració econòmica és positiva, i hi ha un consens que com més es formi part d’aquesta unió més pau hi haurà en aquest continent”, afirma Bargués. En canvi, “aquest model comença a veure que no és un model universal sobretot quan s’intenta exportar i crea resistències, notablement als Balcans, però també es veu a l’orient Mitjà. En els últims anys hem vist que hi ha una erosió d’aquest consens sobre la universalitat d’aquests valors, hi ha una contestació de la democràcia”, explica l’investigador, ja que “la democràcia pot portar també a la desestabilització, pot portar a líders nacionalistes que es vulguin enfrontar els veïns o maltractar les minories dels seus països” , explica.

>> Accedir a la informació

Àudio