Japó com a laboratori

El món de demà - 23 de des. 2019

“Per afrontar l’ombra de l’envelliment i la despoblació de les regions rurals es proposen mecanismes de teleassistència mèdica, robots cuidadors, vehicles no tripulats per al transport de persones i mercaderies o la digitalització de les finances” Oriol Farrés, coordinador de l’Anuari Internacional CIDOB.

>> Accedir a la informació