Geopolítica de la pandèmia i de la recuperació

El món de demà - 03/01/2021

“L’any 2021 la geopolítica de la pandèmia dóna pas a la geopolítica de la recuperació. Tot sembla indicar que en algun moment d’aquest any canviarem de rasant i s’iniciarà un procés de recuperació que serà llarg, desigual i ple de possibles sotracs. La recuperació no serà només sanitària, sinó també econòmica o fins i tot emocional. L’eficàcia i disponibilitat de la vacuna marcaran el ritme d’aquesta recuperació i per tant caldrà estar molt atents a la geopolítica de la vacuna: on es produirà i s’emmagatzemarà? Com es distribuirà? A quins territoris arribarà abans i quins quedaran enrere? Pot un país sentir-se segur si els seus veïns immediats no ho estan? Quines noves relacions de dependència es crearan i sobre quines bases?” Eduard Soler, investigador sènior, CIDOB.

>> Accedir a la informació