Gaza, l'horror que no cessa

Nació Digital - 2 de febr. 2024

“El 7 d’octubre, Hamàs duia a terme el més mortífer atac no convencional comès mai contra civils a Israel. Va ser una acció injustificable en què es van cometre, i filmar per fer-ne ostentació, crims de guerra. Però l’acció de Hamàs no exonera en cap cas al govern israelià de la comissió de crims de guerra i de la conculcació de drets humans amb bombardeigs massius i indiscriminats sobre Gaza, inclosos hospitals, escoles, centres d’acolliment de l’UNRWA”, afirma Antoni Segura, president del CIDOB, en aquesta columna d’opinió. Segura recorda la gravetat dels atacs duts a terme pel govern israelià, recordant que “a finals de gener el nombre de morts palestins vorejava els 27.000, entre els quals uns 10.000 nens i 7.000 dones, el de ferits els 65.000 i, a més, es comptabilitzaven uns 8.000 desapareguts que serien sota les runes dels edificis derruïts”. Segura també analitza com el conflicte s’ha anat estenent a altre zones, "desbordant ja les fronteres de Palestina”.

>> Accedir a la informació