Europa, els refugiats i el basar turc

El Periódico - 09/03/2016

“El que per a Europa és desesperació, per a Turquia és una oportunitat. Fins ara hem assistit a un basar entre els governs europeus en què les promeses de solidaritat en forma de reubicació de refugiats s'han acabat quedant en paper mullat. Per posar un exemple pròxim, Espanya només ha acollit 18 refugiats dels gairebé 17.000 que havia promès. Però ara hem entrat en un altre basar: el turc. També es parla de quotes i de paquets financers, però sobre la taula hi ha molt més que això” Eduard Soler, coordinador de recerca del CIDOB.

>> Accedir a la informació