Espanya i el Marroc exhibeixen plena sintonia en la gestió de la immigració

Ara - 19/11/2018

Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, afegeix que “entre les autoritats marroquines hi havia una certa inquietud amb el canvi de govern a Espanya per la incidència que podien tenir sobre el govern Podem i els grups nacionalistes catalans i bascos en les relacions bilaterals, sobretot pel que fa a temes com el Sàhara Occidental. I el Marroc ha sabut aprofitar la crisi migratòria per posicionar-se a la taula de negociació amb Espanya amb una situació d'una certa força”, afegeix.

>> Accedir a la informació