En tiempos de desmesura

La Vanguardia - 29 de nov. 2018

“La confrontació comercial està encaixada en una rivalitat geopolítica multidimensional i més àmplia. En aquest escenari, la Xina ja ha desenvolupat el seu propi discurs entorn de la Iniciativa del Cinturó i la Ruta (en anglès, BRI), un pla per projectar la seva influència a l’exterior, donar sortida a l’oceà a les províncies interiors xineses i connectar-se de manera alternativa als mercats europeus i africans. En aquest context cal entendre els acords signats ahir a Espanya” Oriol Farrés, especialista en Àsia i el Pacífic i coordinador de l’Anuari Internacional CIDOB.

Descàrrega d'arxius