Els Països Catalans en una Mediterrània d’aigües mogudes

El Temps - 18/05/2017

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) promou amb altres entitats un marc de discussió, de nom MEDRESET, per discutir les relacions mediterrànies. “És difícil establir aliances amb organitzacions descentralitzades com les autonomies, però amb els ajuntaments hi ha més marge”, explica Eduard Soler. D’acord amb l’investigador, hi ha una llarga història d’iniciatives amb territoris com ara el Sàhara, que han passat a segon pla atesa l’emergència del conflicte sirià. Destaca el treball conjunt entre els consistoris d’Atenes i Barcelona en matèria de refugiats. Avui, diu ell, “el que és factible són iniciatives concretes, projectes de cooperació entre ciutats referents a nivell global”.

>> Accedir a la informació