Els grans malalts de la crisi de l’Amèrica Llatina

Ara - 30/07/2017

L’Amèrica Llatina porta tres anys en una crisi de creixement desencadenada per la caiguda dels preus de les primeres matèries, però amb arrels en els desequilibris del model productiu dominant a la regió, molt basat en les exportacions minerals, agroalimentàries i energètiques, i amb relativament poques manufactures que generin més valor afegit i ocupació. Amb efectes desiguals, les dificultats de grans països com el Brasil, Mèxic, l’Argentina o Veneçuela llasten la recuperació.

>> Accedir a la informació