Els efectes de l’economia xinesa sobre la resta del món

8TV – 8 al dia - 07/01/2016

L’economia xinesa trontolla pel preu del petroli, que afecta directament les borses de tot el món. Jordi Bacaria, director del CIDOB, aclareix les seves implicacions: “El problema és que les tensions econòmiques es transformin en tensions polítiques i socials.”

>> Accedir a la informació

Descripció