El referèndum que marcarà el futur d’Erdogan, de l’Estat turc i del poble kurd

Nationalia - 13/04/2017

S’ha dit que, si s’aproven les esmenes constitucionals proposades per Erdogan, Turquia es dotarà d’un sistema més similar al que tenen els Estats Units. “Però hi haurà un desequilibri evident en la qüestió dels checks and balances”, o controls i contrapesos, valora Eduard Soler, politòleg i investigador del CIDOB especialitzat en Turquia, “és a dir en l’asimetria que es generarà entre la capacitat que tindrà el president per dissoldre el Parlament i situar-se per sobre de la lògica parlamentària, i el poc control que el Parlament tindrà sobre el president. Per això, aquesta és una reforma molt descompensada”.

>> Accedir a la informació