El covid-19, la gota que fa vessar el got del Sahel

Diari Ara - 8 de juny 2020

Oriol Puig, investigador del CIDOB i expert en migracions i canvi climàtic al Sahel, reitera el risc que suposa que plogui sobre mullat: “Moltes zones del Sahel ja estan en una situació molt delicada, precària. Hi ha una confluència de crisis, com la climàtica o la del terrorisme i els conflictes, que ara s’agreujaran amb el covid-19”.

>> Accedir a la informació