Després del ‘Brexit’

El Punt Avui - 30/10/2016

Pol Morillas, investigador principal per a Europa del CIDOB, veu en el Brexit “una alerta sense precedents per a la UE per dos motius: primer, que l’únic que ha fet la UE fins ara és ampliar-se, mai s'ha reduït. I segon, que, a més d'ampliar-se, el que sempre ha fet és integrar-se, és a dir, augmentar els àmbits d'acció en què cada cop hi ha més Europa. Després del Brexit tenim una UE que es redueix i es desintegra, que retorna a l'Estat, que és la demanda a molts llocs d'Europa”.

>> Accedir a la informació