Ciutat global en temps d’incertesa

El món de demà - 29 de març 2020

“Si la gestió d'externalitats negatives a la ciutat requereix la definició de mecanismes de correcció, la de la vulnerabilitat i la impredictibilitat implica reforçar la capacitat prospectiva i de disseny d’escenaris incerts” Agustí Fernández de Losada, director del programa Ciutats Globals del CIDOB.

>> Accedir a la informació