“Brexit o no Brexit, aquesta és la qüestió”

TV3 – Món 324 - 21/06/2016

Per a Pol Morillas, investigador principal per a Europa del CIDOB el procés de sortida seria molt complex: “Sobretot, el que pot provocar és que l’agenda europea quedi monopolitzada per com gestionem el Brexit, com a mínim, durant dos anys”.

>> Accedir a la informació (43’49” – 44’31”)