Anàlisi del drama dels refugiats

8TV – 8 al dia - 03/02/2016

“La falta d’empatia és absoluta però si ens hem dotat d’una Unió Europea és per donar resposta política”, afirma Pol Morillas, investigador principal del CIDOB, en relació a l’actuació europea en la crisi dels refugiats.

>> Accedir a la informació