Alerta terrorista i economia

TV3 - Valor afegit - 22 de maig 2016

L’alerta terrorista ha intensificat la feina de les forces i cossos de seguretat i els governs augmenten la despesa en defensa. Ho analitza Francis Ghilès, investigador sènior associat del CIDOB.

>> Accedir a la informació (1’18” – 11’38”)