“A Barcelona els turistes i els residents són com l’aigua i l’oli”

Ara - 25/05/2015

“No hi ha turisme sense canvis socials i culturals. Evitar que el turisme et canviï és complicat”. Són paraules d’Agustín Santana, doctor en antropologia i professor convidat a les jornades Turisme: perspectives locals i tendències globals, organitzades pel CIDOB i en les quals experts de tot el món van debatre sobre l’etern conflicte entre el turista que visita un país i el ciutadà que l’acull. Per a Yolanda Onghena, investigadora sènior del CIDOB, i Claudio Milano, economista i antropòleg, actualment en la turistificació se solapen “la mercantilització i la culturalització” per satisfer el turista en la seva recerca d’experiència, autenticitat i exotisme.

Descàrrega d'arxius