17A, mig any després

8TV – 8 al dia - 13/02/2018

Sis mesos després del 17A, l’investigador del CIDOB Moussa Bourekba recorda que “una aproximació securitària és necessària però no suficient: cal reflexionar a fons sobre els processos de radicalització i com aquests es produeixen en contextos diferents”

>> Accedir a la informació

Vídeo